UBND TỈNH TIỀN GIANG
UBND HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày: 26/08/2019 đến ngày 01/09/2019

ThứBuổiNội dung công việcThành phầnĐịa điểm
Thứ 2 (26/08/2019) Sáng-7g30: Hội ý Thường trực UBND huyện - CT, các PCT, Các ngành, các xã-tt- PH2 UBND huyện
Chiều-13g30: Đi kiểm tra tình hình xây dựng NTM các xã- CT, PCT Nê- Các xã
Thứ 3 (27/08/2019) Sáng-7g30: Gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Trị về chỉ số PAPI

-8g00: Dự họp lấy ý kiến phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải… (giai đoạn 1)
- CT. Tấn Hoàng, Các ngành, đoàn thể
- PCT. Lê Văn Nê, P.TNMT
- NVH Thạnh Trị

- Sở TNMT
Chiều-13g30: Họp xin chủ trương bổ sung 03 xã Bình Tân, Bình Phú, Long Bình vào lộ trình xây dựng NTM 2020
- 13g30: Gặp gỡ nhân dân xã Bình Nhì về chỉ số PAPI
- CT. Tấn Hoàng, BCĐ NTM huyện
- PCT. Lê Văn Nê, Các ngành, đoàn thể
- HT.UBND huyện

- NVH Bình Nhì
Thứ 4 (28/08/2019) Sáng-7g30: HN tổng kết năm học 2018 – 2019

-7g30: Họp thông qua PA giá bồi thường nhà ông Kỵ, bà Liềng
-8g30: Làm việc với Sở GT-VT về tiến độ GPMB Cầu Xóm Thủ trên đường tỉnh 877

-7g30: Tiếp BATGT tỉnh kiểm tra công tác ATGT 2019
- PCT. Thanh Tuấn, Các ngành, trường
- PCT. Lê Văn Nê, Hội đồng BTTĐC
- PCT. Lê Văn Nê, KTHT, TNMT, DA, Bình Tân
- Giao KTHT, CAH
- HT. Phòng GDĐT

- PH2.UBND huyện

- PH2.UBND huyện


- PH1.UBND huyện
Chiều-13g30: Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư
-13g30: HN triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xét tuyển DQTV năm 2020
-13g30: Kiểm tra chuẩn bị khai giảng năm học xã Yên Luông


- CT. Tấn Hoàng, BCH Quân sự mời
- PCT. Lê Văn Nê
- PH2.TTHN tỉnh

- HT.BCH QS huyện

- Xã Yên Luông
Thứ 5 (29/08/2019) Sáng-6g30: Viếng nghĩa trang Liệt sĩ

-7g30: HN sơ kết xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019 (01 ngày)
-7g30: HN tọa đàm hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp nữ
- CT. Các PCT, Các ngành, đoàn thể
- CT. Tấn Hoàng, BCH Quân sự mời
- PCT. Lê Văn Nê, Hội LHPN mời
- Nghĩa trang Liệt sĩ

- BCH QS huyện

- HT.UBND huyện
Chiều-13g30: Tổng dợt chương trình lễ ra mắt xã NTM Yên Luông
-13g30: Họp thông qua quy hoạch sử dụng đất năm 2020
-13g30: Đối thoại hộ ông Toàn xã Đồng Thạnh

-14g00: Đi công tác xã Yên Luông
- PCT. Thanh Tuấn, BTC lễ, BCĐ NTM
- PCT. Lê Văn Nê, Các ngành, xã, TT
- CT. Tấn Hoàng, Các ngành, xã Đ.Th
- CT. Tấn Hoàng
- Xã Yên Luông

- HT.UBND huyện

- Phòng Tiếp dân

- Xã Yên Luông
Thứ 6 (30/08/2019) Sáng-7g30: Tổ chức Lễ ra mắt xã nông thôn mới Yên Luông- CT, các PCT, Các ngành, đoàn thể- Xã Yên Luông
Chiều
Thứ 7 (31/08/2019) Sáng
Chiều
Chủ nhật (01/09/2019) Sáng
Chiều

Tuần trước
Tuần hiện tại
Tuần kế tiếp